ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2484

Η Περιφέρειά μας προκήρυξε την επίδοση τριών υποτροφιών ύψους 2.100,00€ η κάθε μία για νεοεισαχθέντες φοιτητές για τη χρονιά 2013-2014. Η προκήρυξη ήταν ανοικτή, δημοσιεύθηκε στα έντυπα ΜΜΕ και ενημερώθηκε η Β/θμια Εκπαίδευση όλης της 2484 Περιφέρειας. Ορίστηκε από τον υπεύθυνο ροτ. Ναλμπάντη Δημήτρη του Ρ.Ο. Δράμας μοριοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά. Υποβλήθηκαν 27 αιτήσεις και οι τρεις πρώτοι έλαβαν την πρώτη δόση της υποτροφίας κατά τη γιορτή της κοπής της βασιλόπιτας και τη δεύτερη δόση ως το τέλος της ροταριανής χρονιάς.