Οι αιτήσεις για υποτροφίες της UNESCO-IHE για το 2016-18 είναι διαθέσιμες

Το Ροταριανό Ίδρυμα και η UNESCO-IHE (Institute for Water Education) εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος πρόσβασης σε πόσιμο νερό και της αποχέτευσης και προσφέρουν μέχρι 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη UNESCO-IHE Delft στην Ολλανδία. Η συνεργασία έχει ως στόχο να αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευμένων επαγγελματιών που μπορούν να συλλάβουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις για το νερό και την αποχέτευση λύσεις σε αναπτυσσόμενες περιοχές. Οι υποτροφίες έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση μακροπρόθεσμων παραγωγικών σχέσεων μεταξύ των Ροταριανών και των εξειδικευμένων στο νερό επαγγελματιών υγιεινής στις κοινότητές τους.

Οι υπότροφοι θα λαμβάνουν το Master of Science degree in urban water and sanitation, ή στη διαχείρηση υδάτων ή στην επιστήμη των υδάτων και της μηχανικής. Οι απόφοιτοι εργάζονται με τους πατρικούς Ροταριανούς Ομίλους σε ένα σχετικό έργο προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το application toolkit και τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποτροφίας.