Το μήνυμα της χρονιάς

Η έννοια της ειρήνης διαφέρει ανάμεσα στους ανθρώπους και στις κουλτούρες. Μπορεί να σημαίνει προσωπική ηρεμία, ευτυχία μέσα στην οικογένεια και μια αίσθηση εσωτερικής ικανοποίησης με τη ζωή μας – ή μπορεί να σημαίνει μια κατάσταση ασφάλειας, όπου ικανοποιούνται βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όπως κι αν ορίσουμε την ειρήνη, είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την προσφορά.

Στο Ρόταρυ, η προσφορά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια δευτερεύουσα ή περιστασιακή επιδίωξη. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μια προσέγγιση που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και τη φροντίδα για τους άλλους και οδηγεί στην αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. Αγκαλιάζοντας την προσφορά σε κάθε πλευρά της ζωής μας, καλλιεργούμε ένα πνεύμα συνεργασίας, βρίσκουμε την καλή θέληση για τους άλλους και επιλέγουμε την ειρήνη.

Η Ειρήνη θα είναι το επίκεντρο της προσοχής μας και ο στόχος μας τη Ροταριανή χρονιά 2012-13. Θα ζητήσω από όλους τους Ροταριανούς να εργαστούν ενεργά για την Ειρήνη μέσα από την Προσφορά, αρχίζοντας από κάθε άτομο, οικογένεια, Όμιλο, Περιφέρεια, περιοχή και έθνος.

Η πίστη στη δύναμη της προσφοράς βρίσκεται στην καρδιά του Ρόταρυ. Κάνοντας την προσφορά προτεραιότητά μας, βάζουμε τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μας και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Συμμεριζόμαστε πιο βαθιά τις δυσκολίες των άλλων, αισθανόμαστε μεγαλύτερη παρόρμηση να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους άλλους να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Γινόμαστε πιο γενναιόδωροι με τον χρόνο και τους πόρους μας και πιο ανοιχτοί σε καινούργιους τρόπους σκέψης. Αντί να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους, αναγνωρίζουμε ότι όλοι και όλα έχουν κάτι να μας δώσουν – και κάθε μέρα, υπάρχουν καινούργιοι τρόποι για να ωριμάζουμε.

Μέσα από την προσφορά, γινόμαστε πιο ανεκτικοί με τις διαφορές μας και πιο ευγνώμονες στους ανθρώπους που είναι στη ζωή μας. Αυτή η αίσθηση ευγνωμοσύνης μας κάνει να καταλαβαίνουμε τους άλλους καλύτερα και να βλέπουμε το καλό που υπάρχει μέσα στον καθένα. Με καλύτερη κατανόηση, μαθαίνουμε να σεβόμαστε τους άλλους. Με αμοιβαίο σεβασμό, ζούμε με τους άλλους ειρηνικά.

Η Ροταριανή μας προσφορά καλλιεργεί την ειρήνη με πολλούς τρόπους. Στους Ομίλους και την Περιφέρειά μας, εργαζόμαστε για να φέρουμε υγεία, ασφάλεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια στις κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως άτομα, εμπνεόμαστε να εκτιμούμε περισσότερο τη συνεργασία παρά τον ανταγωνισμό και το κοινό καλό μάλλον παρά το προσωπικό όφελος. Μέσα από βαθύ στοχασμό, αναγνωρίζουμε ότι κανένας μας δεν είναι τέλειος και ότι ο καθένας μας έχει κάτι να μάθει από τους άλλους.

Το ρητό που είναι μοναδικό στο Ρόταρυ, Προσφορά Υπεράνω Εαυτού, περιγράφει την ανώτερη μορφή προσφοράς. Είναι ένα μονοπάτι που οποιοσδήποτε μπορεί να βαδίσει – ένα μονοπάτι που χάραξαν οι Ροταριανοί και ο κόσμος ολόκληρος μπορεί να ακολουθήσει. Είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί σε περισσότερη καλοσύνη και μεγαλύτερη ικανοποίηση, ανοχή και κατανόηση. Όταν αγκαλιάζουμε την Ειρήνη μέσα από την Προσφορά, αγωνιζόμαστε για περισσότερη ειρήνη για μας τους ίδιους και τον κόσμο μας.

Sakuji Tanaka

Πρόεδρος του Δ.Ρ., 2012-13