Το Διεθνές Ρόταρυ βράβευσε τον Ρ.Ο.Κομοτηνής για την κατά κεφαλή συνεισφορά προς το Ροταριανό Ίδρυμα

Το Διεθνές Ρόταρυ βράβευσε τον Ρ.Ο.Κομοτηνής ως τον πρώτο Όμιλο στην Περιφέρεια 2484 στην κατά κεφαλή συνεισφορά προς το Ροταριανό Ίδρυμα κατά την παρελθούσα Ροταριανή Χρονιά 2014-15, κατά την οποία είχε συνεισφορά 50 δολάρια ανά κεφαλή, που αναλογεί σε 1500 δολάρια συνολική συνδρομή στο Ροταριανό Ίδρυμα. Το βραβείο συνοδεύεται από ένα σημαιάκι που θα επιδοθεί στον Όμιλο κατά την επίσημη επίσκεψή του Διοικητή Γιώργου Χριστοφορίδη, και το οποίο θα κοσμεί τα τρόπαια του Ομίλου.

Ο Διοικητής της 2484ΠΔΡ συγχαίρει με τη σειρά του, τον προπρόεδρο Ροταριανό Γιώργο Προυσανίδη, επί θητείας του οποίου επιτεύχθηκε αυτή η βράβευση. Ιδιαίτερα όμως συγχαίρει όλα τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Κομοτηνής, για την επιτυχία αυτή, η οποία εύχεται να βρει μιμητές στην Περιφέρειά μας κατά την τρέχουσα ροταριανή χρονιά.