Τι θα συμβούλευε ένας τέως Ροταριανός Πρόεδρος έναν νεοεισερχόμενο Πρόεδρο

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τις συμβουλές που θα έδινε ένας τέως Πρόεδρος Ροταριανού Ομίλου σε έναν καινούριο πρόεδρο. Συμπυκνώνουν και μεταφέρουν την εμπειρία που απέκτησε στο τιμόνι του Ομίλου του και θέλει τώρα να την μεταβιβάσει.

Η θητεία στο Ρόταρυ διαρκεί 12 μήνες, διάστημα που δεν είναι αρκετό για να μάθει κάποιος τι πρέπει να κάνει και να επιχειρήσει μετά να το κάνει.

Γι’ αυτό στο Ρόταρυ έχει μεγάλη σημασία ο σεβασμός της ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ , να χτίζουμε πάνω στην εμπειρία που αποκτήθηκε διαχρονικά, να ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ με αυτούς που ήταν πριν από εμάς και με αυτούς που θα έρθουν μετά.

Είναι μια μικρή προσφορά στους νέους ηγέτες των Ομίλων της 2484 Περιφέρειας, μαζί με θερμές ευχές για μια γόνιμη και παραγωγική, αληθινά ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ θητεία.

Για την αντιγραφή Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος τ. ∆ιοικητής

Ιούλιος 2013