Συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Κοζάνης 13 Φεβρουαρίου 2012

Την περασμένη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου
2012 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Κοζάνης με τον
Όμιλο Ροταράκτ. Στη συνεστίαση κύριος ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος Μιχάλης
Αγραφιώτης ο οποίος ανέπτυξε το θέμα» Το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και
οι προοπτικές ανάπτυξης».