Συνεστίαση – Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Η συνεστίαση επείχε θέση Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα τόσο οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας ∆ιοίκησης που παρουσίασε η νέα Πρόεδρος Τέσση Τυρπένου, όσο και ο οικονομικός προϋπολογισμός, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον νέο Ταμία του ΡΟΑΘ Βασίλη Μάργαρη.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση και η βραδιά έκλεισε με ευχές για καλές και επιτυχημένες ροταριανές συνεστιάσεις και δράσεις.