Σεμινάριο ροταριανής ενημέρωσης – Περιοχή Θεσσαλίας | Βόλος, Σάββατο 24/10/2015

2484 ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ
Βόλος, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Forum – Ξενοδοχείο Πάρκ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές.

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Συντονιστής: ρ. Γιάννης Κουκορίνης Πρόεδρος Ρ. Ο. Βόλου
10:05 – 10:15 Καλωσόρισμα – ρ. Αντώνης Ζιούρας: Συντονιστής Εκπαίδευσης 2484 Ρ. Περιφέρειας.
10:15 – 10:25 Χαιρετισμός ρ. Γιώργου Χριστοφορίδη Διοικητού 2484 Ρ. Περιφέρειας.
10:25 – 10:45 Δημόσια εικόνα του Ρόταρυ – ρ. Κώστας Στέλιαρος: Βοηθός Διοικητής – Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης.
10:45 – 11:05 Προσέλκυση – Διατήρηση Μελών. – ρ. Γιάννης Παλέτας: Βοηθός Διοικητής – Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης.
11:05 – 11:35 Grants – Global Grants. – ρ. Άννα Παυλίδου: Ειδική Γραμματέας 2484 Ρ. Περιφέρειας – Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ρ.Ι..
11:35 – 12: 10 Διάλειμμα για καφέ.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Συντονιστής: ρ. Αντώνης Ζιούρας – Συντονιστής Εκπαίδευσης 2484 Ρ. Περιφέρειας.
12:10 – 13: 50 Τοποθετήσεις, Σκέψεις, Προτάσεις συμμετεχόντων επί των εισηγήσεων σε 3 ενότητες, σύμφωνα με την σειρά παρουσίασης των θεμάτων
13:50 – 14:0 Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα Σεμιναρίου από τον ρ. Διοικητή Γιώργο Χριστοφορίδη.

Σημείωση: Δεν θα υπάρξει οικονομική Επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες
Τα έξοδα του Σεμιναρίου καλύπτονται με την ευγενική προσφορά του Ρ. Ο. Βόλου