Σάββατο 14 Μαΐου 2011-Φωτογραφικό υλικό.


Παρακολουθήστε φωτογραφικό υλικό από την συνεστίαση του Ρ. Ο. Ξάνθης, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 και την ομιλία του Ιατρού κ. Σταύρου Γουσόπουλου που μας ανέπτυξε το ενδιαφέρον όσο και επίκαιρο θέμα με τον τίτλο «Τα βαρέα, επικίνδυνα και ανθυγιεινα από την άποψη της Ιατρικής της Εργασίας και της Ασφαλιστικής Ιατρικής«.

Φωτογραφικό υλικό