Ροταριανά Κοινοτικά Σώματα

Αγαπητοί φίλοι & φίλες ,
τα Ροταριανά Κοινοτικά Σώματα συνεπικουρώντας την προσπάθεια επέκτασης της Περιφέρειας μας , θα λειτουργήσουν φέτος για πρώτη φορά.
Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή των ΡΚΣ καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας τους σύμφωνα με το Δ.Ρ.

Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι τόσο εγώ όσο και τα μέλη της επιτροπής θα είμαστε στη διάθεση σας για να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε μαζί και τις δικές σας ιδέες .
Γιατί είναι γνωστό σε όλους μας το σοβαρότατο πρόβλημα αριθμού μελών αλλά και αριθμού ομίλων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια μας .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμιγώς Ελληνικής περιφέρειας , τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χαθεί 7 ροταριανοί όμιλοι και έχουν δημιουργηθεί 2 !

Είναι λοιπόν υποχρέωση όλων μας ,στο μέτρο του δυνατού, να κρατήσουμε την αμιγώς Ελληνική περιφέρεια ζωντανή και να της προσδώσουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις σύγχρονες απαιτήσεις του Δ.Ρ.

Σας ευχαριστώ εκ’ των προτέρων ,
με φιλικούς ροταριανούς χαιρετισμούς,

Σταυρούλα Ηλιάδου
πρ. Επιτροπής Ρ.Κ.Σ.

 

 

ΟΜΙΛΙΑ PETS -ΡΚΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (770gr)