Ομιλία του ταμία μας Γιάννη Καραποναρλίδη με θέμα «Τί είναι το Ρόταρυ και ποιες είναι οι βασικές αξίες και αρχές του»

Στη συνεστίαση του ομίλου μας της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, το βήμα πήρε ο ταμίας του ομίλου μας Γιάννης Καραποναρλίδης. Η ομιλία του «Τι είναι το Ρόταρυ και οι βασικές αξίες και αρχές του» εξαίρετη και όπως πάντα  όταν παίρνει το βήμα ο Γιάννης ήταν περιεκτικός και σαφής.