Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της 2484ΠΔΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αγαπητοί Πρόεδροι των Ομίλων της 2484 Περιφέρειας Δ.Π.
Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με mail του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και με την μηνιαία επιστολή μου του Νοεμβρίου στις 6 Δεκεμβρίου 2015 συγκαλείται στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ρ.Ο.Θεσσαλονίκης (Πλατεία Φαναριωτών 4) και ώρα 11.00 π.μ. Γενική Συνέλευση της Περιφέρειας. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
1. Ανακοινώσεις Διοικητή – ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της 2484 Περιφέρειας Δ.Ρ.
2. Διοργάνωση του GETS και του Ροταριανού Ινστιτούτου ζώνης 20Β στην Θεσσαλονίκη
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ροταριανής Χρονιάς 2015-16
4. Έκτακτη εισφορά για την δημιουργία ταμείου για την διοργάνωση του Ροταριανού Ινστιτούτου
5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ροταριανής Χρονιάς 2014-15

Με ροταριανά αισθήματα
Ο Διοικητής
Γιώργος Χριστοφορίδης

Παρατηρήσεις:
1. Στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι Ομίλων, οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Περιφέρεια (συνδρομή Α΄ εξαμήνου 2015, αριθμός μελών, όπως ήταν στις 30 Ιουνίου 2015, επί 12 ευρώ για κάθε μέλος). Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν στον λογαριασμό της Περιφέρειας στην τράπεζα Eurobank μέχρι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Εναλλακτικά μπορούν να δοθούν μετρητά στον ταμία της Περιφέρειας, που θα είναι στην Θεσσαλονίκη, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και να φέρει την σφραγίδα του Ομίλου και τις υπογραφές προέδρου και Γραμματέα του Ομίλου
3. Κάθε όμιλος εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο, αν ο αριθμός των μελών του (όπως φαίνεται στην τελευταία εξαμηνιαία πληρωμή που έκανε) είναι μέχρι 37. Για αριθμό μελών από 38 έως 62 μπορεί να στείλει 2 και για αριθμό μελών από 63 μέχρι 77 μπορεί να στείλει 3.