Προκήρυξη υποτροφιών από τον Ρ.Ο. Κέρκυρας

Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μια υποτροφία σε φοιτητή – φοιτήτρια του οποίου η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο Ν. Κερκύρας και που σπουδάζει σε προπτυχιακό επίπεδο σε αναγνωρισμένα από την Ελληνική πολιτεία Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, εκτός του νησιού μας.

Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και έχει ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό υποτροφιών του Ροταριανού Ομίλου Κερκύρας.

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο ποσόν των 3.600,00 € και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 400,00 €.

Γενικές προϋποθέσεις – κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας ορίζονται οι παρακάτω:

  • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της υποψηφίου να είναι ο Νομός Κερκύρας
  • Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων και των οικογενειών τους
  • Ο βαθμός εισαγωγής ή η επίδοση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος
  • Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει το 25Ο έτος.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

Προς
το Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας
Τ.Θ. 169
49100 – Κέρκυρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα από τα εξής σημεία:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οδό Ευγ. Βουλγάρεως 63 (κ. Γεώργιος Μπούζας, 1ος Όροφος)
  • Φροντιστήριο Μ.Ε. “Παιδεία”, (κ. Γεώργιος Πανδής) στην οδό Γεωργίου Σαμαρτζή 1, πλ. Σαρόκο.
  • Είτε να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Κερκύρας: www.rotary-kerkyra.com

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 26610.83903 & 6937.153645 (κ. Γεώργιος Μπούζας) και 26610.34039 & 6977.985930 (κ. Γεώργιος Πανδής).