ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ

Στόχοι

Οι ροταριανοί Όμιλοι σε όλο τον κόσμο, σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτομικά προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών σχετικά με:

 • την επίλυση προβλημάτων των νέων (πχ επαγγελματικός προσανατολισμός, ναρκωτικά) και των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • την αντιμετώπιση των κινδύνων για τα παιδιά (άστεγα, κακοποιημένα, παραμελημένα, παιδική εκμετάλλευση, ορφανά),
 • την εξάλειψη και την πρόληψη ασθενειών,
 • την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και της ανικανότητας αριθμητικής,
 • την βελτίωση των συνθηκών ζωής όπως την ανακούφιση από την πείνα και την εξασφάλιση καθαρού νερού,
 • την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π.

Δομημένα προγράμματα

Το Ρόταρυ έχει επίσης συγκεκριμένα προγράμματα που μπορούν να αναπτύξουν οι Όμιλοι:

 • Interact – ίδρυση και διατήρηση Ομίλου προσφοράς για νέους και νέες, ηλικίας 14-18 ετών
 • Rotaract – ίδρυση και διατήρηση Ομίλου προσφοράς για νέους και νέες ηλικίας 18-30 ετών
 • Παγκόσμιες Ομάδες Δικτύωσης – ομάδες Ροταριανών, που επικεντρώνονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος διεθνώς, περιλαμβάνουν τις Ροταριανές Ομάδες Δράσης (πχ αιμοδότες ή δωρητές οργάνων) και τις Ροταριανές Συναδελφώσεις (πχ παίκτες σκακιού)
 • Ροταριανή Ανταλλαγή Φιλίας – πρόγραμμα, που προωθεί μέσω της αμοιβαίας επίσκεψης οικογενειών Ροταριανών από διαφορετικά κράτη, την οικοδόμηση διεθνών σχέσεων, που μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνή συνεργασία για προγράμματα προσφοράς
 • Ροταριανοί Εθελοντές – πρόγραμμα, που χορηγεί για Ροταριανούς και άλλους ικανούς επαγγελματίες, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και την εμπειρία τους, σε προγράμματα, που χρειάζονται βοήθεια
 • Rotary Youth Exchange – πρόγραμμα, που προωθεί την διεθνή κατανόηση και την ειρήνη με ανταλλαγές μεταξύ μαθητών ηλικίας 15-19 ετών
 • RYLA – πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους ανθρώπους, που επικεντρώνεται στην ηγεσία, στα πολιτικά δικαιώματα και την προσωπική ανάπτυξη
 • Παγκόσμια Κοινοτική Δράση – κοινό πρόγραμμα κοινοτικής δράσης Ροταριανών ομίλων από δύο ή περισσότερες χώρες