Προϋποθέσεις απονομής Ροταριανής Εύφημης μνείας σε Ομίλους

Ροταριανές και Ροταριανοί συνάδελφοι,
παρακάτω σας αναφέρω τις προϋποθέσεις απονομής Ροταριανής Εύφημης μνείας σε Ομίλους. Είναι ένας από τους τομείς που μπορούν οι Όμιλοι μας, όλοι, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες οικονομικές και υλικές προϋποθέσεις να διακριθούν. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ROTARY CLUB CENTRAL και να σημειώσουν δυό- τρία πράγματα και μετά (πριν την 1η Απριλίου 2016) να σημειώσουν τι επέτυχαν.
Η παρακολούθηση και η απονομή της εύφημης μνείας γίνεται από εφέτος απευθείας από το Διεθνές Ρόταρυ, χωρίς μεσολάβηση της Περιφέρειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16
ΣΤΟΧΟΙ (CITATION) ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ρ.

Α. Υποχρεωτικές δραστηριότητες
1. Οι όμιλοι να θέσουν τουλάχιστον 15 στόχους στο Rotary Club Central
2. Να πληρωθούν οι εξαμηνιαίες οφειλές του Ιουλίου στο Δ.Ρ. εγκαίρως

 
Β. Ανάπτυξη και διατήρηση μελών
Οι όμιλοι να επιτύχουν 3 από τους ακόλουθους 4 στόχους:
1.Όμιλοι με λιγότερα από 50 μέλη να επιτύχουν καθαρή αύξηση μελών κατά ένα (1) τουλάχιστον μέλος και Όμιλοι με 50 ή περισσότερα μέλη καθαρή αύξηση δύο (2) μελών
2. Αύξηση των γυναικών. Όμιλοι με λιγότερα από 50 μέλη πρέπει να επιτύχουν καθαρή αύξηση τουλάχιστον κατά μία (1) γυναίκα και Όμιλοι με 50 ή περισσότερα μέλη να επιτύχουν καθαρή αύξηση τουλάχιστον κατά δύο (2) γυναίκες
3. Να βελτιώσουν την διατήρηση μελών τουλάχιστον κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος
4. Να αυξήσουν τους αναδόχους νέων μελών τουλάχιστον κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

 
Γ. Συνεισφορά στο Ίδρυμα
Οι όμιλοι πρέπει να επιτύχουν 2 από τους ακόλουθους 4 στόχους:
1.Συνεισφορά στο Ροταριανό Ίδρυμα 20 δολάρια τουλάχιστον
2. Ελάχιστη ανά κεφαλή εισφορά στο Ετήσιο Κεφάλαιο (Annual Fund) τουλάχιστον 200 δολάρια ανά κεφαλή
3.Να έχουν τουλάχιστον 10% των μελών εγγεγραμμένα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενης παροχής Rotary Direct. Αν το Rotary Direct δεν είναι διαθέσιμο στο νόμισμα της χώρας, τότε να αυξήσουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Paul Harris Society τουλάχιστον κατά ένα (1)
4. Να αυξήσουν τον αριθμό των Benefactors, Bequest Society ή Paul Harris Fellow τουλάχιστον κατά ένα (1) μέλος.