Ρ.Ο. Μυτιλήνης – PETS Καβάλα και επισκέψεις σε Ομίλους