Παράδοση διαδραστικού πίνακα από τον Ροταριανό Όμιλο Καβάλας «ΝΕΑΠΟΛΙΣ»

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 η πρόεδρος Κατερίνα Κότελη και μέλη του Ροταριανού Ομίλου Καβάλας «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» βρέθηκαν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας για την παράδοση ένας διαδραστικού πίνακα για εκπαιδευτική χρήση στους μαθητές και στους δασκάλους του σχολείου. Πρόκειται για ένα διαδραστικό πίνακα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης διδασκαλίας και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επωφεληθούν από τα οφέλη της διδασκαλίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Το ρόταρυ σε όλο τον κόσμο υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης εκπαιδευτικών σκοπών. Έτσι και ο Ροταριανός Όμιλος Καβάλας «ΝΕΑΠΟΛΙΣ» έθεσε την εκπαίδευση ως έναν από τους στόχους της φετινής ροταριανής χρονιάς. Η ιδέα ξεκίνησε από τον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και έτσι στην προσπάθειά των μελών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας της Καβάλας θεωρήθηκε ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου προσφέροντας νέες δυνατότητες στους μικρούς μαθητές που αποτελούν και το μέλλον αυτής της χώρας κάνοντας πράξη το «υπηρετείν υπεράνω εαυτώ» που πρεσβεύει το Ρόταρυ διεθνώς. Για την επίτευξη του στόχου της εργάστηκαν όλα τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Καβάλας «ΝΕΑΠΟΛΙΣ».

Rotary-Kavala-Neapolis-03