ΟΜΙΛΙΑ ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΙΣ 10.3.2011

Ο Ροταριανός Όμιλος Ξάνθης καλεί τα μέλη και τους φίλους του την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011, στις 21:00, στο Μοτέλ Νατάσσα, στην καθιερωμένη του Συνεστίαση με Ομιλητή το μέλος του Ομίλου μας Δρ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα:
ΑπΟ τον ελεγχο του ΠροσωπικοΥ στη ΔιοΙκηση ΑνθρΩπινου ΔυναμικοΥ: Η εξΕλιξη και οι προκλΗσεις του σΗμερα
Βιογραφικό Ομιλητού:
O Δρ. Γεωργιάδης εξειδικεύεται στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού διαθέτοντας εμπειρία στον τομέα της Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού Εταιριών, στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί αρκετά χρόνια στο Ερευνητικό Κέντρο Εργασίας και Απασχόλησης στη Μεγάλη Βρετανία εστιάζοντας στην ακαδημαϊκή έρευνα καθώς επίσης και σαν αναλυτής προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Jaguar, η PWC, Siemens καθώς επίσης και στο Υπουργείο Εργασίας. Στην Ελλάδα, ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού, έχει εργασθεί στον Όμιλο Cosmote – Γερμανός ενώ σήμερα είναι Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Εργοστασίου Sunlight. Παράλληλα, έχει εργασθεί και σαν Διδάσκων σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στο εξωτερικό καθώς επίσης έχει συγγράψει πλήθος συνεδριακών παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων και βιβλίων. Εξειδικεύεται στην σύνδεση πρακτικών διοίκησης με την απόδοση της εταιρίας, στον έλεγχο του κόστους, στις αυξομειώσεις του εταιρικού μεγέθους και τα αποτελέσματα στην εταιρική ρευστότητα ενώ ερευνητικά εστιάζει στην εργασιακή συμπεριφορά. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικού Διπλώματος στην Στρατηγική Διοίκηση και την Ψυχολογία των Ανθρωπίνων Πόρων από το Πανεπιστήμιο του Bath. Επίσης, είναι απόφοιτος το JF Kennedy School οf Government, του Πανεπιστημίου του Harvard, και, αντιστοίχως, κάτοχος Executive Diploma, σαν υπότροφος του Ιδρύματος Κόκκαλη.