Οικονομική βοήθεια του ομίλου μας σε δύο άπορες οικογένειες της πόλης μας

Τα μέλη του ομίλου μας με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό που το διέθεσαν σε δύο άπορες οικογένειες της πόλης μας.