Οι εκδόσεις της Περιφέρειας 2484

Η συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών Εσωτερικής Δράσης, Εκπαίδευσης, και φίλων μη ροταριανών εθελοντών, είχε σαν αποτέλεσμα την παραγωγή Eκπαιδευτικών – Eνημερωτικών Εντύπων τα οποία έχουν εκτυπωθεί και βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Μέχρι σήμερα έχουμε τον 1ο τόμο Πεντάλεπτης Ροταριανής Ενημέρωσης, επίσης μεταφρασμένα έντυπα του Δ.Ρ. για τις Δημόσιες Σχέσεις, για τη Ροταριανή Δεοντολογία του νέου ABC και την εισήγηση του τ. Προέδρου του Δ.Ρ. Richard D. King με τίτλο ‘20 Λόγοι να είμαι Ροταριανός’. Μία ακόμη έκδοση με θέμα ‘’Το νερό’’ έχει ήδη μεταφραστεί και ετοιμάζεται η σελιδοποίησή της.

prbook

 

20book

abcbook