ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ

Οι βασικές αξίες του Ρόταρυ αντιπροσωπεύουν τις αρχές που καθοδηγούν την κουλτούρα του οργανισμού, περιλαμβάνοντας και τις προτεραιότητες και τις ενέργειες των μελών μέσα στον οργανισμό. Οι αξίες είναι ένας αυξανόμενος σε σημασία συντελεστής στον στρατηγικό σχεδιασμό, διότι καθοδηγούν την πρόθεση και κατεύθυνση της ηγεσίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ)

Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες και τα προγράμματα της προσφοράς μας έχουν ως επακόλουθο μεγαλύτερη παγκόσμια κατανόηση και ειρήνη. Η προσφορά είναι κύριο στοιχείο της αποστολής μας. Μέσω των σχεδίων και πράξεων των Ομίλων, δημιουργούμε μια νοοτροπία προσφοράς σε όλο τον Οργανισμό μας που παρέχει μια άνευ προηγουμένου ικανοποίηση σε αυτούς που προσφέρουν – υπηρετούν.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ

Πιστεύουμε ότι οι μεμονωμένες προσπάθειες εστιάζουν σε μεμονωμένες ανάγκες, αλλά οι συνδυασμένες προσπάθειες υπηρετούν την ανθρωπότητα. Η δύναμη των συνδυασμένων προσπαθειών δεν γνωρίζει όρια, πολλαπλασιάζει τους πόρους και διευρύνει τις ζωές και τις προοπτικές μας. Η συναδέλφωση οδηγεί στην ανεκτικότητα και υπερβαίνει φυλετικά, εθνικά και άλλα όρια.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πιστεύουμε ότι το Ρόταρυ ενώνει διεθνώς όλους τους ανθρώπους κάτω από το ιδανικό της προσφοράς. Ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα των ενασχολήσεων μεταξύ των μελών μας, καθώς και στις δράσεις μας και στην προσφορά μας. Ο Όμιλος που αντανακλά την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα κατέχει το κλειδί για το μέλλον.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Είμαστε αφοσιωμένοι και αποζητούμε την λογοδοσία από τους ηγέτες μας και τους συναδέλφους μας και για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας και για τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε προσκολλημένοι σε υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα στην εργασία μας και τις προσωπικές σχέσεις. Είμαστε δίκαιοι και εκτιμούμε τον άλλον στις αλληλεπιδράσεις μας και ενσυνείδητα προσέχουμε τους πόρους που μας εμπιστεύονται.

ΗΓΕΣΙΑ

Είμαστε μια παγκόσμια συναδέλφωση ατόμων που είναι ηγέτες στο πεδίο δράσης τους. Πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της ηγεσίας και στην ηγεσία ως ποιότητα για τα μέλη μας. Ως Ροταριανοί είμαστε ηγέτες στην εφαρμογή των βασικών μας αξιών.