Οι 6 τομείς εστίασης του Ρόταρυ

Οι 34.000 Ροταριανοί Όμιλοι και οι 1.2 εκ. Ροταριανοί, υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες σ’ όλο τον κόσμο, ο καθένας με μοναδικές ανησυχίες και ανάγκες. Οι Ροταριανοί συνεχώς προσαρμόζονταν και βελτίωναν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονταν σ’ αυτές τις ανάγκες, αναλαμβάνοντας να φέρουν εις πέρας ένα ευρύ φάσμα σχεδίων προσφοράς υπηρεσίας. Η πιο επιτυχής και βιώσιμη Ροταριανή υπηρεσία τείνει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές.

  1. Ειρήνη και πρόληψη/ανάλυση συγκρούσεων
  2. Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών
  3. Νερό και υγιεινή
  4. Η υγεία της μητέρας και του παιδιού
  5. Βασική εκπαίδευση και καταπολέμηση αναλφαβητισμού
  6. Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάληψη σχετικών δράσεων οι οποίες θα βελτιώσουν την ιδιότητα-ικανότητα του Ροταριανού να αντιμετωπίσει ανάλογες ανάγκες που προκύπτουν μέσα από αυτές τις θεματικές περιοχές καθώς και την προβολή στον κόσμο ότι το Ρόταρυ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο 6 Areas of Focus (αγγλική έκδοση).

Filed under: ΑΡΧΕΙΟ, ROTARY CLUB OF KAVALA