Ο τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος

 

Διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Herbert Taylor, ένα Ροταριανό από το Σικάγο και Πρόεδρο του ΔΡ, το 1954-1955.

Τον δημιούργησε στα πλαίσια μιας δοκιμασίας που υπέστη η εταιρία, στην οποία  ήταν διορισμένος ως διαχειριστής και η οποία, διήρχετο μια οικονομική κρίση. Μια ημέρα λοιπόν του Ιουλίου του 1932, κάθισε στο γραφείο του, πήρε ένα λευκό χαρτί όπου έγραψε το Τετραπλό Έλεγχο για κάθε θέμα που σκεφτόταν ως ακολούθως:

  • ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;
  • ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ;
  • ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ;
  • ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ;

Προσπάθησε να εφαρμόσει σε όλες τις υποθέσεις της εργασίας του τον «έλεγχο» και το κατάφερε μετά από 60ημέρες. Άρχισε να τον συζητά με Στελέχη της εταιρίας του και αυτά συμφώνησαν απόλυτα με αυτόν. Έτσι άρχισαν τα αποτελέσματα του ελέγχου, να εφαρμόζονται στις διαφημίσεις της εταιρίας και στα επιμέρους διοικητικά και άλλα θέματα και διαπιστώθηκε, ότι η διαρκής χρήση του ελέγχου είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η πολιτική της της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της και να εξαλειφθούν επικριτικά σχόλια σχετικά με το προϊόν της εταιρίας. Με αυτό το τρόπο πραγματοποιήθηκε αύξηση των πωλήσεων και κερδών της εταιρίας και σημαντική βελτίωση της οικονομικής αυτής, θέσης.

Ο Τετραπλός Έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην επιχείρηση του καθενός από εμάς προσωπικά. Υπάρχουν πέντε τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό

  • Χρησιμοποίηση του Ελέγχου για την αυτοεκτίμηση μας: εφαρμόζοντας την ερώτηση «αυτό είναι αληθινό;» στις επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούμε να ανακαλύψουμε σημαντικές ασυνέπειες και χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες ερωτήσεις μπορούμε να προβούμε σε σημαντικές αλλαγές, στο χώρο εργασίας και στον τρόπο δράσης μας.
  • Διαμόρφωση πολιτικής και σχεδιασμός αποφάσεων: η εφαρμογή του ελέγχου στις επιχειρηματικές αποφάσεις κρατά μια εκτελεστική όψη των αναγκών, των άλλων και των δικών μας αναγκών. Με αυτό το τρόπο πετυχαίνουμε και την «αντίθετη» προσέγγιση.
  • Ανάλυση των προβλημάτων: μια ανεπίσημη και χρήσιμη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, είναι η προσέγγιση του θέματος με βάση τη συζήτηση, η οποία παράγει μια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων.
  • Μοίρασμα των Ιδεών του Ρόταρυ με συνεργάτες: με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αρμονική συνεργασία, ειλικρίνεια και αποδοτικότητα με μοναδικό σκοπό την προσφορά στο σύνολο και στον καθένα ατομικά, εξ αντιδιαστολής.

Εντός του Ομίλου, στις τακτικές συναντήσεις και στα ειδικά γεγονότα ο Τετραπλός Έλεγχος μπορεί να παρουσιαστεί κατάλληλα στα μέλη και στους προσκεκλημένους. Αφίσες, πλακέτες, φυλλάδια τσέπης, στυλό και πολλά άλλα είδη, μπορούν να παρουσιαστούν χωρίς ιδιαίτερη δαπάνη. Μπορεί επίσης, να σχεδιαστεί μια περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων κατά την οποία ζητείται από τα μέλη να απαγγείλουν μια ή περισσότερες ερωτήσεις του τετραπλού Ελέγχου. Πολλοί όμιλοι σε όλο τον κόσμο δωρίζουν πλακέτες ή αναμνηστικά σε προσκεκλημένους, ομιλητές του ομίλου, άλλοι τοποθετούν τον Έλεγχο στους τόπους εργασίας των μελών και άλλοι δίνουν Βραβεία του Τετραπλού Ελέγχου σε επιχειρηματίες, οι οποίοι με το παράδειγμα τους έχουν επιδείξει υψηλή ηθική συμπεριφορά στα επαγγέλματα τους.

Ο μοναδικός σκοπός της αναπαραγωγής του Τετραπλού Ελέγχου, θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση των υψηλών ηθικών αξιών και αρχών στις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν ο Τετραπλός Έλεγχος αναπαράγεται σε σχέση με κάτι που εκδίδεται από ένα Ροταριανό Όμιλο, η αναπαραγωγή θα πρέπει να ακολουθείται από αναφορά, ότι έγιναν οι κατάλληλες συνδέσεις του Ομίλου με την προσπάθεια να προωθήσει την επαφή όλων των ανθρώπινων σχέσεων στις κατευθύνσεις του Τετραπλού Ελέγχου, ο οποίος τελικά θα πρέπει να αναφέρεται ως ένας «ΚΩΔΙΚΑΣ» σε κάθε περίπτωση.