Νέα Ιστοσελίδα της Ροταριανής Περιφ’ερειας 2484

Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας ανανεώθηκε πλήρως. Πέρα από ωραία χρώματα, πέρα από προσαρμογή σε αυτήν του Διεθνούς Ρόταρυ έγινε πλέον λειτουργική. Εμπλουτίστηκε με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο σε όλους τους Ροταριανούς, ενημερώθηκε με στοιχεία Ομίλων (όσων τα έστειλαν) και ξεκίνησε σε συνεργασία με τους τ. Διοικητές, η καταγραφή των πεπραγμένων των προηγούμενων Ροταριανών ετών (επιστολές Διοικητή, δράσεις κλπ). Τέλος άλλαξε και η διεύθυνση της ιστοσελίδας για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης της Διοίκησης. Η νέα διεύθυνση είναι : www.2484rotary.org

website