Κοπή βασιλόπιτας

Στη συνεστίαση της Δευτέρας 16-1-2012 έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του ομίλου μας. Για να κυριολεκτούμε κόπηκαν δύο βασιλόπιτες.

Η μία  για το Ρόταρυ και η άλλη για τα μέλη του ομίλου μας. Ο πρόεδρος Γρηγόρης Βούρκας έκοψε πρώτα την πίτα για το Ρόταρυ όπου τυχερή ήταν η περιφέρειά μας η 2484, ενώ στη δεύτερη που ήταν για τα μέλη και τους παρευρισκόμενους φίλους του ομίλου μας ο πρόεδρός μας κατάφερε να κόψει και την πίτα και να βρει ο ίδιος το «φλουρί».