ΚΩΔΙΚΑΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σαν Ροταριανός/ή,

 

1. Θα αποτελώ παράδειγμα της ουσιαστικής αξίας της τιμιότητας σε όλο το φάσμα των συμπεριφορών και των δραστηριοτήτων μου.

 

2. Θα χρησιμοποιώ την επαγγελματική μου εμπειρία και τα ταλέντα μου για να υπηρετώ το Ρόταρυ.

 

3. Θα διεκπεραιώνω όλα τα προσωπικά και επαγγελματικά μου ζητήματα με ήθος, παρακινώντας και εμπνέοντας υψηλά ηθικά πρότυπα σαν παράδειγμα προς τους άλλους.

 

4. Θα είμαι δίκαιος στη συμπεριφορά μου προς τους άλλους και θα τους φέρομαι με σεβασμό όπως τους αρμόζει ως συνανθρώπους.

 

5. Θα προωθώ την αναγνώριση και το σεβασμό προς όλες της ασχολίες που είναι χρήσιμες στην κοινωνία.

 

6. Θα προσφέρω τις επαγγελματικές μου ικανότητες: για να προσφέρω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, για να εργασθώ για την ανακούφιση ειδικών αναγκών των άλλων και για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής στην κοινότητά μου.

 

7. Θα τιμώ την εμπιστοσύνη του Ρόταρυ και των συντρόφων Ροταριανών και δε θα προβώ σε πράξεις που δυσφημούν ή αντανακλούν δυσμενώς στο Ρόταρυ ή τους συντρόφους Ροταριανούς.

 

8. Δε θα ζητήσω από σύντροφο Ροταριανό κάποιο προνόμιο ή πλεονέκτημα που δεν παρέχεται υπό κανονικές συνθήκες σε μία επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα.