ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ

Είναι η ενθάρρυνση και η διάδοση της ιδέας της προσφοράς (υπηρεσιών), ως βάση κάθε αξιόλογης δραστηριότητας και, ειδικότερα να ενθαρρύνει και να προωθεί:

 • Πρώτον: Την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, ως μια ευκαιρία για προσφορά (υπηρεσιών),
 • Δεύτερον: Τις υψηλές ηθικές αρχές στις επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, την αναγνώριση της αξίας όλων των χρησίμων επαγγελματικών ενασχολήσεων, και την ανάδειξη από κάθε Ροταριανό της επαγγελματικής του ενασχόλησης, ως μια ευκαιρία για να υπηρετήσει την κοινωνία,
 • Τρίτον: Την εφαρμογή της ιδέας της προσφοράς (υπηρεσιών) στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του κάθε Ροταριανού,
 • Τέταρτον: Την προώθηση της διεθνούς κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης, μέσω μιας παγκόσμιας συναδέλφωσης των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών ενωμένων στην ιδέα της προσφοράς υπηρεσιών.

Σε κάθε Όμιλο, η δράση κατευθύνεται σε πέντε τομείς που ονομάζονται Λεωφόροι και ουσιαστικά επιτρέπουν στους Ροταριανούς να υπηρετήσουν με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο το Σκοπό του Ρόταρυ.

ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

 • Εσωτερική Δράση: Εστιάζει στην ενδυνάμωση της συναδέλφωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ομίλου.
 • Επαγγελματική Δράση: Ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να υπηρετούν άλλους μέσω των απασχολήσεών τους και να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα.
 • Κοινοτική Δράση: Καλύπτει προγράμματα και δράσεις που αναλαμβάνει ο Όμιλος για να βελτιώσει τη ζωή στη κοινότητα.
 • Διεθνής Δράση: Περιλαμβάνει ενέργειες που γίνονται για να επεκταθεί το ανθρωπιστικό έργο του Ρόταρυ σε όλο το κόσμο και να προωθηθεί η παγκόσμια κατανόηση και ειρήνη.
 • Δράση προσφοράς στη Νεότητα: Προστέθηκε το 2010 στις υπόλοιπες 4 που έχουν θεσμοθετηθεί από το 1920. Ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να αναλαμβάνουν προγράμματα και δράσεις που ωφελούν τους νέους.

Κάθε Ροταριανός Όμιλος κάθε χρόνο προγραμματίζει και εκτελεί ένα ισόρροπο πρόγραμμα δράσης που υπηρετεί και τις 5 λεωφόρους.

Ο ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ηθική υπόσταση κάθε μέλους είναι σημαντική για το Ρόταρυ. Ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών του Ρόταρυ στην καθημερινή μας ζωή είναι ο Τετραπλός Ροταριανός Έλεγχος:
Για όσα σκεπτόμαστε, λέμε ή πράττουμε

 1. Είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ;
 2. Είναι ΔΙΚΑΙΟ για όλους όσους αφορά;
 3. Προάγει την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ και τη ΦΙΛΙΑ;
 4. Είναι ΩΦΕΛΙΜΟ σε όλους τους ενδιαφερόμενους;

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Το Ρόταρυ, ως παγκόσμια οργάνωση, έχει στις τάξεις του μέλη από διαφορετικές φυλές, όλων των θρησκειών και των δογμάτων καθώς και διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων. Ως οργάνωση επαγγελματιών που επιδιώκουν την ‘Προσφορά Υπερβαίνοντας τον Εαυτό τους’, δεν επιτρέπει τις θρησκευτικές και πολιτικές συζητήσεις στις εκδηλώσεις του.
Όμως οι Ροταριανοί είναι κατ΄ αρχήν συνειδητοί πολίτες της χώρας τους και άνθρωποι που υπηρετούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στις δύο Ελληνικές Περιφέρειες, κάθε συνάντηση ή συνεστίαση ξεκινά με την προσευχή που έχει συντάξει ο Καθηγητής της Θεολογίας Γεράσιμος Κονιδάρης και η οποία έχει ως εξής:

Κύριε, ευλόγησε αυτή την συνεστίαση
Καταξίωσέ μας με τις δωρεές της αγάπης σου και
Καθοδήγησέ μας να επιτελούμε τις εντολές σου ωφελώντας τον πλησίον μας
Αμήν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Η αποστολή του Διεθνούς Ρόταρυ, μιας παγκόσμιας ένωσης Ροταριανών Ομίλων, είναι η παροχή προσφοράς (υπηρεσίας) στους άλλους, η προαγωγή υψηλών ηθικών προτύπων και η προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης, καλής θέλησης και ειρήνης μέσω της συναδέλφωσης των ηγετών των επιχειρήσεων, των επαγγελμάτων και της κοινωνίας.
Το όραμα του Διεθνούς Ρόταρυ είναι να είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμο για την αφοσίωσή μας στην Προσφορά Υπερβαίνοντας τον Εαυτό μας ώστε να προωθήσουμε την παγκόσμια κατανόηση, καλή θέληση και ειρήνη.