Το Rotary γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στις 8 Μαρτίου

Ενωθείτε με το Rotary International, το Oppenheimer, και την World Bank στον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2016. Η σύνοδος φιλοξενείται και υποστηρίζεται από την Ένωση του προσωπικού του Ομίλου της World Bank, στην οποία θα προβάλλουν τη δύναμη των γυναικών να αλλάξουν τον κόσμο και να βελτιώσουν τις ζωές των λιγότερο τυχερών συνανθρώπων μέσω καινοτόμων και στοχευμένων έργων στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας

Περισσότερα για το event μπορείτε να δείτε εδώ