Ημέρα Καθαρισμού Ακτών

Στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του Ομίλου όπως κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Απριλίου οι Ροταριανοί του Ομίλου συνεπικουρούμενοι από εθελοντές και μέλη των οικογενειών τους καθώς και του Αντιδημάρχου καθαριότητας επιδόθηκαν στον καθαρισμό των ακτών της Νότιας Πλευράς του νησιού και τα αποτελέσματά τους ήταν σημαντικά.

[widgetkit id=3]