ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ανταλλάχθησαν απόψεις σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις γνώμες των απλών πολιτών των δύο χωρών. Συζητήθηκαν δε θέματα τεχνικής φύσεως, κυρίως λόγω της ομιλίας που ακολούθησε αλλά και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Προέδρων των δύο Ομίλων. Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα ανταλλάχθησαν και τα λάβαρα των δύο Ομίλων.