Επίσημες επισκέψεις Διοικητή σε Ροταριανούς Ομίλους

Σκεπτικό μου για φέτος, ήταν να πραγματοποιήσω τις περισσότερες επισκέψεις στους Ομίλους της Περιφέρειάς, κατά το πρώτο εξάμηνο, γνωρίζοντας από πριν τις πρακτικές δυσκολίες, ως προς το δικό μου χρόνο κυρίως. Ήθελα να μάθω έγκαιρα τον προγραμματισμό των δράσεων των Ομίλων, ώστε να υπάρχει και συμβολή της Περιφέρειας, με οποιονδήποτε τρόπο αν χρειαζόταν. Φυσικά να μου γνωστοποιούνταν τα τυχόν προβλήματα, επιθυμώντας να τους προσφερθεί έγκαιρα η βοήθεια που χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν διένυσα αρκετές φορές την Περιφέρεια μας ώστε να ολοκληρώσω έγκαιρα τον κύκλο των επισκέψεων, πλην ελαχίστων που οφείλονταν σε προγραμματισμό των Ομίλων.
Πραγματικά δεν το μετάνοιωσα!!!
Κατά τις εθιμοτυπικές επισκέψεις στους Ομίλους, επέλεξα να χαρίσω στους Ομίλους ένα σετ εγχειριδίων Ροταριανών Διαδικασιών, πόνημα της 2470 Περιφέρειας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν προς εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

nooks