ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ 8 ΠΟΛΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημερίδες Διαβήτη προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών διοργάνωσαν οι Ρ.Ο. Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Καβάλας «Νεάπολις», Ξάνθης, Κομοτηνής «Ροδόπη» και Αν. Θες/νίκης.