ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 3ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 2484ΠΔΡ

Είναι διαθέσιμες οι εισηγήσεις των Ροταριανών που παρουσιάστηκαν στον 3ο Περιφερειακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Καβάλα. Διαβάστε και αποθηκεύστε τα στο αρχείο σας προς επιμόρφωση και αξιοποίηση για σας και τα μέλη των Ομίλων σας: