Εισδοχή Γιώργο Τριανταφυλλίδη

Εισδοχή Γιώργο Τριανταφυλλίδη

Στην φυσική επιλογή που συντελείται στην κοινωνία μας, όπως και στην επιλογή της φύσης, θα επιβιώσουν οι αληθινά Άξιοι. Οι άξιοι επιχειρηματίες, οι άξιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα άξια στελέχη επιχειρήσεων…. Μόνον οι Άξιοι. Μόνον οι πραγματικά ποιοτικοί. Και βέβαια, οι Αξίες αυτές,  είναι αυτές οι ίδιες οι Αξίες του Ρόταρυ.