Δύο σημαντικές εκδόσεις της Περιφέρειάς μας

Η πρώτη έκδοση  την οποία θα βρείτε στο πρώτο συνημμένο αρχείο, είναι ένα μίνι εγχειρίδιο με 20 απαντήσεις σε μία ερώτηση που έχουμε δεχθεί όλοι μας:  ‘ Γιατί να γίνω Ροταριανός?’ από τ. Πρόεδρο του Δ.Ρ.
Το δεύτερο αρχείο είναι ένα εγχειρίδιο του Δ.Ρ. – Οδηγός για Αποτελεσματικές Δημόσιες Σχέσεις, το οποίο παρέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο σε όσους διαχειρίζονται τις Δημόσιες Σχέσεις των Ομίλων τους αλλά και σε καθένα ροταριανό που βλέπει σοβαρά την παραμονή του στην οργάνωσή  μας.