ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΑΘ 2012 – 2013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΑΘ  2012-2013

Πρόεδρος : Τέσση Τυρπένου

Α΄ Αντιπρόεδρος : Τάκης  Μητσομπόνος

Β΄ Αντιπρόεδρος
 : Σωτήρης Πολονύφης

Γεν. Γραμματέας : Δανάη Παλαμίδου

Ταμίας : Βασίλης Μάργαρης

Κοσμήτορας : Δημήτρης Χατζηθωμάς

Μέλη : Βασίλης Βοζίκης , Γιάννης Ζαρίφης & Κώστας Καρούλης

Προ-Πρόεδρος : Γιώργος Μπέφας


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ : Sakuji Tanaka

ΔΙΟΚΗΤΗΣ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : Βασίλης Μυλωνάς