Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 2484 ΔΡΠ

Οι 33.000 Όμιλοι από τις 200 περιοχές και κράτη σε όλο τον κόσμο, συγκροτούν διοικητικά 535 Περιφέρειες που συγκεντρώνονται σε 34 Ζώνες. Το Ρόταρυ στην Ελλάδα σήμερα απλώνεται σε δύο Περιφέρειες. Οι 38 Ροταριανοί Όμιλοι στην Βόρεια Ελλάδα που περιλαμβάνει την Ελλάδα βόρεια της νοητής γραμμής Λευκάδας – Λαμίας – Χίου, αποτελούν την 2484 Περιφέρεια και οι 70 Ροτ. Όμιλοι στη Νότια Ελλάδα, οι οποίοι περιλαμβάνονται από τη νοητή γραμμή και κάτω, οι οποίοι αποτελούν την 2470 Ροτ. Περιφέρεια.

 

Διαμόρφωση των περιφερειών στην Ελλάδα

Το Ρόταρυ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1928.

Το 1960, αφού συμπληρώθηκε ο αριθμός των 1.000 Ροταριανών, που απαιτείτο για την συγκρότηση Ροταριανής Περιφέρειας, οι Ροταριανοί Όμιλοι της Ελλάδας συγκρότησαν Περιφέρεια με τον αριθμό 197.

Την 1/7/1977, ο αριθμός άλλαξε και έγινε 247.

Την 1/7/1991, ο αριθμός άλλαξε πάλι, προσθέτοντας ένα 0 και έγινε 2470.

Την 1/7/1992, λόγω της αύξησης των Ομίλων και των Ροταριανών, εγκρίθηκε η ίδρυση δεύτερης Περιφέρειας. Έτσι η 2470 περιλαμβάνει τον γεωγραφικό χώρο της Νοτίου Ελλάδος και η 2480, τον γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ελλάδος και της Βουλγαρίας.

Την 1/7/2000 γίνεται ανακατανομή του Ρόταρυ στα Βαλκάνια και η 2480 Περιφέρεια περιλαμβάνει πέραν της Βορείου Ελλάδος και της Βουλγαρίας, την Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Π.Γ.Δ.Μ.

Την 1/1/2007 η 2480 Περιφέρεια διασπάται στην 2481 που περιλαμβάνει την Βόρειο Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο και Π.Γ.Δ.Μ. και την 2482 που περιλαμβάνει μόνη πλέον την Βουλγαρία.

Τέλος από 1ης Ιουλίου 2011 η Βόρειος Ελλάς αποτελεί την 2484 αμιγώς Ελληνική Περιφέρεια από δε τις υπόλοιπες χώρες της τέως 2481 Περιφερείας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο απαρτίζουν την 2483 Περιφέρεια και το Κόσσοβο και η Π.Γ.Δ.Μ. αποτελούν περιοχές μη ενταγμένες σε Περιφέρειες (Special Extension Areas)