Διαπεριφερειακό Σεμινάριο στη Λευκάδα

Στη Λευκάδα στις 10 Σεπτεμβρίου έγινε το διαπεριφερειακό σεμινάριο με θέμα «Διατήρηση – αύξηση μελών και επέκταση». Διοργανωτής ήταν ο Ρ.Ο. Λευκάδας και έγινε από κοινού για τις περιφέρειες 2470 και 2484.

Ομιλητής ήταν και το μέλος του ομίλου μας, πρόεδρος της επιτροπής αύξησης και διατήρησης μελών της 2484 περιφέρειας για το 2011-12 και πρώην διοικητής  Χαράλαμπος Αθανασιάδης με θέμα «Διατήρηση των μελών και ενδεχόμενη αύξησή τους».
Από τον όμιλό μας το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος Γρηγόρης Βούρκας, ο γραμματέας Γιώργος Παπαϊωάννου, ο ταμίας Γιάννης Καραποναρλίδης και το μέλος μας Σάκης Πάπιστας. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο όμιλός μας είχε τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση από όλους τους ομίλους της 2484 περιφέρειας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον των μελών του ομίλου μας για τις ροταριανές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.