Δελτίο τύπου Ροταράκτ

Για περισσότερα από 100 χρόνια το Ρόταρυ υπηρετεί βασικές αρχές προσπαθώντας να τις κάνει πράξη σε κάθε γωνιά της γης. Αφοσιώνεται στην εξυπηρέτηση,στην συναδέλφωση, στην ακεραιότητα και την ηγεσία. Η οργανωτική του δοµή είναι προσανατολισµένη στην παροχή ιδεών και τρόπων δράσης για όλα τα µέλη του. Παρέχει όλα τα εργαλεία και τα εφόδια ώστε οι δράσεις των µελών να έχουνε άµεσα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησης , σε όλα τα πιθανά έργα που θα επιλέξουν οι ροταριανοί. Οι βασικοί τοµείς δράσης , οριοθετηµένοι σε όλον τον κόσµο είναι οι ακόλουθοι :
– Προώθηση ειρήνης
– Καταπολέµηση ασθενειών
– Παροχή καθαρού νερού και βελτίωση συνθηκών υγιεινής
– Μητρική και παιδική φροντίδα
– Υποστήριξη εκπαίδευσης
– Τοπική οικονοµική ανάπτυξη
Αυτό το παγκόσµιο δίκτυο εθελοντών συνδέει 1,2 εκ. µέλη που ανήκουν σε 34.000 ροταριανούς οµίλους σε 200 και πλέον χώρες. Συγκεντρώνει ανθρώπους που κινούνται βήµα βήµα προς τα εµπρός αναλαµβάνοντας σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσµο.
Το Ροταρυ είναι , ίσως , ο µοναδικός όµιλος που εκπροσωπείται στα Ηνωµένα Έθνη και σε µη κυβερνητικές οργανώσεις σε παγκόσµιο επίπεδο όπως ( οι βασικότερες ) :
African Union
Council of Europe
UNESCO
World Bank
World Food Programme
Το µεγαλύτερο ροταριανό πρόγραµµα είναι η καταπολέµηση της πολιοµυελίτιδας το οποίο ξεκίνησε το 1985. Η ασθένεια αυτή είναι θανατηφόρα, ο ιός της εισβάλλει στο νευρικό σύστηµα και µπορεί να φέρει παράλυση εντός λίγων ωρών. Προσβάλλει άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας αλλά κυρίως παιδιά κάτω των 5 ετών. Από το 1985 έως το 2012 το ρόταρυ κι οι συνεργάτες του πέτυχαν στην µείωση του αριθµού των ετήσιων κρουσµάτων από 35.000 σε λιγότερα από 250 και συνεχίζει την προσπάθεια έως κάθε παιδί να είναι ασφαλή έναντι στη νόσο αυτή.
Παρόλο που µας φαίνεται – ως Έλληνες – ότι αυτό το γεγονός συµβαίνει µακριά µας και δεν µας αφορά άµεσα ας αναλογιστούµε την αθρόα µετακίνηση προσφύγων και µεταναστών από χώρες που είχανε αυξηµένα κρούσµατα όπως Συρία,Πακιστάν κι Αφγανιστάν στα δικά µας εδάφη ως την διαπίστωση των ειδικών ότι θα µπορούσε να είχε εξαπλωθεί σε 10 εκ κρούσµατα στα επόµενα 40 χρόνια. ∆εν υπάρχει περιορισµός µόνο στην δική µας αυλή, στην διπλανή µας µπορεί να συµβαίνουν γεγονότα που θα επηρεάσουν και θα έχουνε άµεσο αντίκτυπο και στην δική µας. ∆εν πρέπει η νεολαία µας να µάθει να σκέφτεται και να ζει εντός συγκεκριµένων ορίων κι απλά να βλέπει και να σχολιάζει το τι συµβαίνει σε άλλες κοινωνίες µε αδιαφορία Η ανθρώπινη αλυσίδα για να είναι γερά δεµένη κι αποτελεσµατική χρειάζεται όλους τους κρίκους δυνατούς σε µια συνοχή που να κρατά την ανθρωπότητα σε στέρεες συνθήκες διαβίωσης.
Το ρόταρυ συνεχώς ευαισθητοποιηµένο στην νέα γενιά δηµιούργησε και υποστηρίζει προγράµµατα τα οποία αναφέρονται στην νέα γενιά από 14-30 χρονών. Ένα από αυτά είναι το Ροταρακτ που απευθύνεται σε νέους και νέες από 18-30 χρονών το οποίο ιδρύθηκε το 1968.
Οι όµιλοι Ρόταρακτ είναι αυτοδιοικούµενοι έχοντας ως ανάδοχο έναν ροταριανό όµιλο ο οποίος διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του καθώς παροτρύνει τις δράσεις ανθρωπιστικού περιεχοµένου παρέχοντας ιδέες και συµβουλές για την υλοποίηση αυτών. Κάθε χρόνο οι όµιλοι πραγµατοποιούν δύο έργα προσφοράς : ένα που βοηθά την τοπική κοινότητα κι ένα που βοηθά µια κοινότητα σε άλλη χώρα. Αυτά τα έργα συµβάλουν στο να γίνει γνωστός ο όµιλος ρόταρακτ στην τοπική κοινότητα µέσω του υπηρετείν , να διευρύνει τον αριθµό των εθελοντών δίνοντας τους το ερέθισµα στην οµαδική προσφορά σε συγκεκριµένο στόχο, να γνωριστούν νέοι από γειτονικές πόλεις και χώρες και να δώσουν το καλύτερο παράδειγµα πως όταν υπάρχει συλλογικότητα δεν είναι τίποτε αδύνατο.
Οι καταστατικοί στόχοι του Ρόταρακτ είναι :
1) Η ανάπτυξη επαγγελµατικών και ηγετικών ικανοτήτων
2) Να δώσει έµφαση στον σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων και να προβάλλει
ηθικά πρότυπα και την αξιοπρέπεια σε όλα τα επαγγέλµατα.
3) Να παρέχει ευκαιρία στη νεολαία να κατανοούν τις ανάγκες που αφορούν την
κοινωνία τοπική ή παγκόσµια.
4) Να παρέχει ευκαιρίες για συνεργασίες µε τον ανάδοχο όµιλο σε ένα πρόγραµµα
κοινωφελούς προσφοράς.
5) Να παρακινεί το νέο κόσµο για µια ενδεχόµενη προσχώρηση στο ρόταρυ.
Ουσιαστικοί σκοποί µε κύριο προσανατολισµό στην µετάδοση γνώσεων στους νέους ανθρώπους µέσω της προσπάθειας για κοινωνικό έργο ανθρωπισµού. Η συλλογικότητα, η οµαδικότητα που εµπνέονται κι επιβάλλονται για την κατάρτιση και την πραγµάτωση δράσεων ωφελεί στην βελτίωση ικανοτήτων κοινωνικοποίησης και ηγεσίας. Οι νέοι εισάγονται στις έννοιες της ηθικής , της πνευµατικής αρετής, της εθελοντικής προσφοράς , της κοινωνικής συµµετοχής, της συνεργασίας. Μαθαίνουν να σέβονται θεσµούς , προσωπικότητες και να λειτουργούν οµαδικά. Όλη η καταστατική βάση του ρόταρακτ είναι ο
αντίποδας στις πρακτικές ή και στις νοοτροπίες εκείνες που θέλουν τη νεολαία άβουλη , χειραγωγίσιµη , δίχως βάθος γνώσεων και κοινωνικών στόχων.
Κάποια παραδείγµατα δράσεων οµίλων ροταράκτ είναι :
Συγκέντρωση χρηµάτων για την καταπολέµηση της πολιοµυελιτίδας
Εθελοντική βοήθεια σε ηλικιωµένους πολίτες
Οργάνωση καθαρισµού γειτονιών ή δράσεις ανακαίνισης κτιρίων, παιδικών χαρών
κιαλ.
Καµπάνια για συλλογή τροφίµων
Οργάνωση ηµερίδων επαγγελµατικής ενηµέρωσης
Καµπάνιες ενηµέρωσης για τον ιό AIDS /HIV σε πανεπιστήµια ή σχολεία
Καθαρισµός, επισκευή ποδηλάτων και δωρεά τους σε παιδιά
Κινητοποίηση κοινότητας για καθαρισµό ακτών, παραθαλλάσιων περιοχών κι άλλα
Βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων είναι η οργάνωση του οµίλου ρόταρακτ. Κι αυτή είναι η δύναµη που πηγάζει από τα εγχειρίδια οργάνωσης και δράσεων, κοινά για όλους τους 9100 οµίλους σε 170 χώρες µε 210.000 µέλη. Παρέχονται όλα τα βοηθήµατα εκείνα βάσει των οποίων µπορεί να στηριχθεί κάθε ροταράκτορ για να ενηµερωθεί , να λάβει απαντήσεις , να έχει έτοιµες φόρµες κατάρτισης δράσης , εγχειρίδια διοίκησης , ιδέες για δράσεις , επετηρίδες µε όλους τους οµίλους ρόταρατ παγκοσµίως , ιστοσελίδες άµεσα ενηµερωµένες , διαδικτυακή επικοινωνία , πληροφόρηση για τα προγράµµατα οµίλων σε διάφορες χώρες , e mail µε συναντήσεις ροταράκτορ παγκοσµίως κι άλλα πολλά.
Καθηµερινά σε πολλά µέρη του κόσµου όµιλοι ρόταρακτ δραστηροποιούνται είτε παρέχοντας έργο σε µια κοινότητα που έχει ανάγκη από τρόφιµα ή νερό , είτε έχοντας µια συνάντηση µε έναν οµιλητή που τους µιλά για το επάγγελµα του , είτε πουλάνε δεύτερου χεριού προιόντα και µε τα χρήµατα αυτά αγοράζουν φάρµακα για φτωχές κοινωνικές οµάδες , είτε οργανώνοντας σε αίθουσα πανεπιστηµίου ηµερίδα επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Στο εξωτερικό χρησιµοποιείται το σύνθηµα : HELP – LEARN – ENJOY για να δοθεί µε τρείς λέξεις η σηµασία του ρόταρακτ : « Βοηθούµε αυτόν που έχει ανάγκη – Μαθαίνουµε µέσω επαγγελµατικών ευκαιριών – Χαιρόµαστε δίνοντας τις υπηρεσίες µας »
Το ρόταρακτ ενώνει τη νεολαία κι εκµηδενίζει γεωγραφικά σύνορα. Ένα παγκόσµιο δίκτυο που αποτελεί γέφυρα γνωριµιών, ανταλλαγή απόψεων , εργαλείο για επαγγελµατική βελτίωση , συνάντηση µε διαφορετικούς πολιτισµούς . Μαθαίνει στους νέους να οργανώνονται , να διοικούνται και να διοικούν , να ανακαλύψουν µέσα τους την χαρά και την ευτυχία όταν η προσφορά τους µειώνει , έστω στο µικρότερο βαθµό , την δυστυχία ενός συνανθρώπου τους, κατανοούν πως η πίστη σε στόχο σε συνδυασµό µε την πειθαρχηµένη οµαδικότητα έχει αποτέλεσµα µόνο θετικό, κατανοούν πως η ηθική στην εργασία κι ο σεβασµός στους συνεργάτες είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει το όραµα πραγµατικότητα.
Η συµµετοχή στο ρόταρακτ είναι εκπαιδευτική , κοινωνικά και προσωπικά ωφέλιµη γι΄αυτό κι είναι εδραιωµένο εδώ και 47 χρόνια. Είναι η απόδειξη της πίστης στις επόµενες γενιές στις οποίες δίνουµε έµπρακτα τις θεµελιώδεις αξίες : Ηθική – Κοινωνική προσφορά – Σεβασµός