Απολογιστικό Δελτίο Τύπου του 5ου Ροταριανού Συνεδρίου της 2484ΠΔΡ

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Απολογιστικό Δελτίο Τύπου του 5ου Ροταριανού Συνεδρίου της 2484ΠΔΡ