Αλλαγή Ηγεσίας της περιφέρειας 2484

Στις 29 Ιουνίου έγινε η αλλαγή Ηγεσίας της περιφέρειας 2484 του Δ. Ρόταρυ, στην πόλη της Καβάλας.
Ο Διοικητής της 2484 περιφέρειας 2012-13 Βασίλης Μυλωνάς σε επίσημη Συνεστίαση σε αίθουσα του κέντρου BATIS παρέδωσε την Διοίκηση της 2484 περιφέρειας του Δ.Ρ. για το έτος 2013-14 στόν Βασίλη Μακρή.
Στόν καινούριο Διοικητή μας Βασίλη Μακρή ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Πιστεύουμε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να βοηθήσει το έργο του Ομίλου μας.