Αδελφοποίηση Ρ.Ο. Αλεξανδρούπολης με τον Ρ.Ο. Sisli Κωνσταντινούπολης

Τo Σάββατο 12 Ιουνίου αντιπροσωπεία από τον Ρ.Ο.Αλεξανδρουπόλεως επισκέφτηκε τον ΡΟ Sisli Κωνσταντινουπόλεως. Στην συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε ο Πρόεδρός του ροτ. Άγγελος Σιμσιρίκης και η Πρόεδρος του ΡΟ Sisli ροτ. Oya Peker υπέγραψαν πρωτόκολλο αδελφοποίησης και συνεργασίας των δύο Ομίλων.
Παρόντες ήταν επίσης από τον ΡΟΑΛ ο Γραμματέας ροτ. Αθανάσιος Κατσίκης και ο Ταμίας ροτ. Χρήστος Βαργιαμίδης με τις οικεγένειές τους και από τον ΡΟ Sisli o εισερχόμενος Πρόεδρος Artun Uzatmaciyan o Προδιοικητής της 2420 Περιφέρειας ΔΡ και νυν υπεύθυνος για Αλβανία, FYROM και Κόσοβο (χώρες μη ενταγμένες σε περιφέρεια) ροτ. Murat Celik και μέλη του ΡΟ Sisli.
Ο ΡΟ Sisli είναι από τους πολύ ενεργούς σε όλη την Τουρκία με μεγάλο αριθμό Διοικητών στην 2420 Περιφέρεια και Διευθυντών ΔΡ και ο ΡΟΑΛ εκτιμά ότι η συνεργασία με αυτόν θα προσφέρει πολλά στις δύο κοινότητες αλλά και στην προώθηση της Ροταριανής Ιδέας.