5η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Ο Ροταράκτ Όμιλος Κοζάνης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού για
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη!

Η μέρα αυτή θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ το 1985 με σκοπό να τιμήσει τα
εκατομμύρια εθελοντών παγκοσμίως για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην
κοινωνία, πολλές φορές με την ίδια τους τη ζωή.

Έτσι, η 5η Δεκεμβρίου είναι μια μέρα που αφορά άμεσα τους
Ροταράκτορες και γενικότερα το Διεθνές
Rotary. Ο εθελοντισμός και η προσφορά στον συνάνθρωπο
χαρακτηρίζει έναν Ροταράκτορα όλες τις ημέρες του χρόνου και σε όλες τις
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το μόνιμο
σύνθημα του
Rotary «Υπηρετείν
υπεράνω του εαυτού μας» καθώς και το φετινό
motto του Προέδρου του Διεθνούς Rotary  «Ειρήνη μέσω της
προσφοράς».