1ος Εορτασμός Παγκόσμιας Εβδομάδας Rotaract Βορείου Ελλάδος στην Κοζάνη

Το διήμερο 9 και 10 Μαρτίου ο Όμιλος Rotaract Κοζάνης είχε την τιμή να φιλοξενεί τον
πρώτο Εορτασμό Παγκόσμιας Εβδομάδας
Rotaract Βορείου Ελλάδος, ένα διήμερο που
συμπεριλάμβανε πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα της περίστασης, κοινωνική και
πολιτιστική δράση.