Δράση των ομίλων Ρ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ & Ρ.Ο.Κ»ΓΑΛΑΖΙΟ ΛΙΜΑΝΙ»

Σε ένα  3ημερο εργασιών φιλοτεχνήσαμε σε κεντρικό σημείο της πόλης της Καβάλας ένα πάρκο .
Δράση των ομίλων που εκτείνεται πολύ πέρα αυτών των συνεστιάσεων. 
Οι Ροταριανοί βρίσκουν πολλούς τρόπους για να ασχολούνται κατά τρόπο επωφελή προς την κοινωνία, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά.Έτσι, μετέχουν ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις στους τομείς της κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Αναστάσιος  Μαγουνάκης 
Πρόεδρος Ρ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ «ΓΑΛΑΖΙΟ ΛΙΜΑΝΙ»